top of page

Om nätverket

Nätverket för solparker är ett branschsamarbete mellan sjutton stora aktörer som nu investerar i utbyggnad av storskalig industriell solkraft på mark, så kallade solparker. Vi vill bidra till att öka kunskapen om solparker bland beslutsfattare, intressenter och allmänhet. 

 

Vi verkar också för regulatoriska förändringar som underlättar etablering av, och lönsamhet i, storskalig markbaserad solkraft i Sverige. Genom att sprida kunskap kring solkraften hoppas vi kunna accelerera energiomställningen i Sverige och bidra till både minskade utsläpp och en snabbare elektrifiering av samhället.

Med stora privata investeringar och helt utan statliga subventioner har Nätverket för solparkers företag möjlighet att förse Sverige med ett avsevärt bidrag av ny elproduktion på både kort och lång sikt. Fram till  2023 hade nätverkets medlemmar tillsammans fått tillstånd att anlägga 1,4 GW solkraft –  nästan hälften av den totala kapacitet som länsstyrelserna godkänt – och anläggningar på ytterligare 3,4 GW väntar fortfarande på besked.

Medlemmar i Nätverket för solparker

Baywa.png
wpd-Logoclaim-rgb.jpg
bottom of page