top of page
Rapporter och andra underlag

Remissvar till promemoria "Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet"

April 2024

Rapport: Kartläggning av solparker – helår 2023

Mars 2024

Rapport: Anslutning av en solpark till elnätet: Läges- och
problembeskrivning

Februari 2024

Remissvar till promemoria "Förslag om nya energipolitiska mål"

Januari 2024

Synpunkter på Energimarknadsinspektionens regeringsuppdrag
”Utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar
om nya anslutningar till elnäten” 

Januari 2024

Rapport: Samexistens mellan jordbruk och solparker

December 2023

Synpunkter på John Hasslers utredning ”Sveriges klimatstrategi

– 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55”

November 2023

Nationell rapport: Stora möjligheter för solparker i Sverige

Oktober 2023

 

Rapport: Kartläggning av solparker – första halvåret 2023

Oktober 2023

 

bottom of page