top of page

Storskalig solkraft kan
byggas ut snabbt, pressa
elpriser och skapa klimatnytta

Kartläggning av solparker  helår 2023

Under 2023 godkände länsstyrelserna 191 anläggningar, med en installerad effekt på minst 1 310 megawatt (MW) och en möjlig elproduktion på minst 1,34 terawattimmar (TWh) – lika mycket som användningen av hushållsel i 267 000 villor. Den 31 december 2023 väntade 364 anläggningar som kan producera 11,8 TWh på besked från länsstyrelserna.

Dagens industri kartläggning 2024-03-11.png
Solparksboomen stannar av: ”Finns ett skriande behov”

Planerade solcellsparker med en årlig produktion som motsvarar två kärnkraftsreaktorer väntar på godkännande från länsstyrelserna. 

De senaste åren har intresset för att bygga solcellsparker i Sverige exploderat. 

Stora möjligheter för solparker i Sverige

Klimatkrisen kräver en långtgående elektrifiering av industrin och transporterna för att ersätta fossila bränslen och råvaror. Samtidigt medför befolkningsökning, urbanisering och digitalisering att elanvändningen ökar även i övriga delar av samhället. Nu behövs alltså en snabb och kraftig ökning av elproduktionen för att möta den ökade efterfrågan. Solel i Sverige har hittills nästan enbart handlat om installationer på tak, trots att potentialen är störst på marken.

Lär dig mer om solparker

Vet du hur mycket av den totala elmixen som solkraften står för? Eller vad som krävs för att bygga en solpark? Vi har samlat frågor och svar om solparker för den som vill lära sig mer.

photovoltaic-2138992_1280.jpg
bottom of page